Vad betyder CVC?

CVC är kortets säkerhetskod. Det är de sista tre siffrorna i sifferraden på kreditkortets baksida.

Fortfarande frågor? Kontakta oss