Jag bifogar en fil med min egen bild men den sparas inte?

Bildstorleken är för stor. Försök att hålla bildstorleken nere på 2 MB eller mindre.

Fortfarande frågor? Kontakta oss