Vad är ett Premiumkort?

Premiumkort är ett bättre sätt att skicka kort:

    • Premiumkort går aldrig ut (kostnadsfria baskort går ut efter 10 dagar)
    • Inga annonser visas tillsammans med ditt e-vykort eller i e-postmeddelanden med ditt kort.
    • Premiumkort visas i full storlek, vilket är 60 % större än kostnadsfria baskort.
    • Premiumkort kan skrivas ut av både den som skickar och av mottagaren.
Fortfarande frågor? Kontakta oss