Hur länge varar provperioden?

Provperioden varar i 7 dagar, så om ditt prenumeration upprättades den 1 december kl. 10:30, kommer det att förnyas automatiskt den 8 december kl. 10:30.

Fortfarande frågor? Kontakta oss