Prenumerationsvillkor

Prenumerationsvillkor för 123kort.se

Dessa prenumerationsvillkor gäller för alla personer som upprättar och/eller använder prenumerationen (hädanefter Kunden). Avtalet om prenumeration ingås mellan Kunden och 123kort.se / Start ApS, VAT-nummer: 29518548 (hädanefter 123kort.se).

Användning och begränsningar
Prenumerationen kan upprättas av privatpersoner och får således inte användas i kommersiella sammanhang, inklusive vidareförsäljning eller distribution till tredje part.

Prenumerationen är personlig, och Kunden får inte lämna ut eller dela sina åtkomstuppgifter med andra personer.

Kunden ansvarar själv för allt material som kunden laddar upp eller skriver på hemsidan, inklusive bilder, vykortsmeddelanden och uppgifter i adressboken och kalendern. Kunden ska själv se till att säkerhetskopiera materialet till eget bruk.

Provperiod
Om Kunden beställer en prenumeration med en provperiod, kommer det inte att krävas någon betalning förrän provperioden går ut. Om Kunden inte säger upp prenumerationen innan provperioden går ut, fortsätter abonnemanget som ett årsabonnemang med automatisk förnyelse, och prenumerationspriset dras från Kundens betalkort.

Betalning
Vid upprättande av prenumeration registrerar Kunden sitt betalkort. Prenumerationspriset debiteras på förhand för den valda prenumerationsperioden. När prenumerationsperioden går ut förnyas prenumerationen automatiskt för en motsvarande period, och prenumerationspriset debiteras från Kundens betalkort. Kunden kommer ha åtkomst till sin betalningshistorik via sin lösenordsskyddade kontrollpanel på www.123kort.se.

Kunden kan när som helst byta betalkort som är kopplat till prenumerationen genom att genomföra en ny betalningstransaktion via sin kontrollpanel och skriva in ett nytt kortnummer.

123kort.se använder en underleverantör för hantering av betalningstransaktioner (Stripe). Kundens kortinformation sparas inte hos 123kort.se, men hos underleverantören.

Om en betalningstransaktion avvisas är 123kort.se berättigade att stänga eller begränsa Kundens tillgång till prenumerationen tills dess att betalningsförhållandet är löst. Prenumerationen förblir bindande oavsett Kundens betalningsstatus.

Uppsägning
Ingen returrätt ges på prenumerationen, då det är en servicetjänst som levereras.

Prenumerationen kan sägas upp när som helst av Kunden. Uppsägelsen kommer att gälla från det att den innevarande prenumerationsperioden går ut. Uppsägningen kan ske via sidan Kontostatus på 123kort.se. Eventuell förbetald prenumerationsperiod återbetalas ej.

Missköter Kunden sin prenumeration, är 123kort.se berättigade att stänga den utan förvarning.

Ändringar
123kort.se kan ändra prenumerationsvillkoren, priser och produkter med 30 dagars varsel. Alla ändringar offentliggörs på www.123kort.se och skickas till Kundens e-postadress, om det handlar om en försämring av kundens villkor. Kunden ansvarar för att hela tiden hålla sig underrättad om de gällande abonnemangsvillkoren.