Ljus och kärlek

Ljus och kärlek

En mammas obetingade kärlek känns som solens värme på en vårdag. Den ger luft under vingarna, ljus i mörkret och en tro på att vi nog ska klara oss bra genom livet. Skicka detta fina mors dag-kort med en rörande bekräftelse och massor av hjärtevärme som en fin hälsning på mors dag. Text inuti kortet: “Du är ljus och kärlek! De varmaste hälsningarna till dig på mors dag!”

Kortet Ljus och kärlek har nu sparats i Sparade kort.