Jag vill inte behålla mitt prenumeration i ett helt år. Vad gör jag?

Efter förnyelsen av din prenumeration har du 30 dagar på dig att byta till ett annat prenumeration om du vill byta prenumerationsperiod. När du byter till en prenumeration med en kortare löptid, kommer du få en motsvarande återbetalning av prenumerationspriset. Är det mer än 30 dagar sedan din prenumeration förnyades, kommer dessa ändringar först träda i kraft från nästa prenumerationsperiod. Du kan byta till en annan prenumeration här:

Ändra prenumeration

Fortfarande frågor? Kontakta oss