Skål!


Kortbeskrivning: Ett roligt e-kort att skicka på flickvännens eller systerns födelsedag. Text inuti e-kortet: "Jag hörde förut om en kvinna som fryste vin som blivit över till iskuber. Jag trodde aldrig det var möjligt. Att ha överblivet vin menar jag. Skål på din födelsedag!”